donderdag 11 oktober 2018

kort, korter, kortst en lang langer langst :)

De derde kleuters gingen aan de slag met de begrippen kleinste, grootste, kortste, langste.
Welk potlood is het langst?
Welke verfbottels is het kleinste...
Ze legden een aantal voorwerpen in de juiste volgorde.

Vervolgens kregen ze een blanco blad en de opdracht stroken te knippen van allerlei formaten.
Daarna mochten ze deze in de ruimte leggen. Op de grootste strook moesten ze bolletjes tekenen, op de kleinste driehoekjes.

We namen elk onze eigen grootste strook en vergeleken die met elkaar... Blijkt dat de grootste strook van iedereen niet even groot is ;)


Geen opmerkingen: